32 Interior Design

We are proud to have a team of talented and dedicated interior designers who share a passion for design and a commitment to excellence.

Our team is made up of creative individuals from diverse backgrounds who bring a wealth of knowledge, skills, and experience to every project.

With a focus on collaboration and open communication, we work together to bring each client's vision to life.

We are proud to have a team of talented and dedicated interior designers who share a passion for design and a commitment to excellence. Our team is made up of creative individuals from diverse backgrounds who bring a wealth of knowledge, skills, and experience to every project. With a focus on collaboration and open communication, we work together to bring each client's vision to life.

Professional Interior Designer

ทีมดีไซน์เนอร์ มัณฑนากรที่มีประสบการณ์การตกแต่งอันหลากหลาย พร้อมแปลงไอเดียของคุณให้เป็นจริงตามพื้นที่และงบประมาณที่คุณต้องการ

Professional Interior Designer

ทีมดีไซน์เนอร์ มัณฑนากรที่มีประสบการณ์การตกแต่งอันหลากหลาย พร้อมแปลงไอเดียของคุณให้เป็นจริงตามพื้นที่และงบประมาณที่คุณต้องการ

Premium Material

เลือกใช้วัสดุโครงไม้จริงที่มีการเคลือบน้ำยากันปลวกปิดทับด้วยไม้อัดคุณภาพสูง เกรด AAA สำหรับงานเฟอร์นิเจอร์โดยตรงเพื่อความมั่นใจ ในความแข็งแรง อายุการใช้งานยาวนาน

Premium Material

เลือกใช้วัสดุโครงไม้จริงที่มีการเคลือบน้ำยากันปลวกปิดทับด้วยไม้อัดคุณภาพสูง เกรด AAA สำหรับงานเฟอร์นิเจอร์โดยตรงเพื่อความมั่นใจ ในความแข็งแรง อายุการใช้งานยาวนาน

Best Quality Equipment

เลือกใช้ HAFELE เป็นอุปกรณ์ fitting มาตราฐานสากลจากเยอรมัน บานพับและรางลิ้นชักเป็นระบบปิดแบบนุ่มนวล (Soft Close) ทุกชิ้น

Best Quality Equipment

เลือกใช้ HAFELE เป็นอุปกรณ์ fitting มาตราฐานสากลจากเยอรมัน บานพับและรางลิ้นชักเป็นระบบปิดแบบนุ่มนวล (Soft Close) ทุกชิ้น

Top Brand Laminate

ใช้วัสดุปิดผิวลามิเนตคุณภาพสูง เกรด Hi-end ระดับ Top Brand เช่น Lamitak, EDL, Wilsonart, Formica, AICA, Melatone, Virgo, Greenlam และอีกมายมาย มีคุณสมบัติป้องกันรอยขีดข่วนและมีความสวยงามคัดมาโดยตรงสำหรับงานตกแต่งภายในโดยเฉพาะ

Top Brand Laminate

ใช้วัสดุปิดผิวลามิเนตคุณภาพสูง เกรด Hi-end ระดับ Top Brand เช่น Lamitak, EDL, Wilsonart, Formica, AICA, Melatone, Virgo, Greenlam และอีกมายมาย มีคุณสมบัติป้องกันรอยขีดข่วนและมีความสวยงามคัดมาโดยตรงสำหรับงานตกแต่งภายในโดยเฉพาะ

Protect & Cleaning

ปกป้องและป้องกันพื้นห้องของท่านด้วยการปูกระดาษลูกฟูกก่อนเข้าทำงานทุกครั้ง และมีการทำความสะอาดห้องให้ท่านก่อนทำการส่งมอบงานเสมอ

Protect & Cleaning

ปกป้องและป้องกันพื้นห้องของท่านด้วยการปูกระดาษลูกฟูกก่อนเข้าทำงานทุกครั้ง และมีการทำความสะอาดห้องให้ท่านก่อนทำการส่งมอบงานเสมอ

100% Work Completion design

32 Interior design ไม่เคยมีประวัติการทิ้งงาน อัตราการส่งมอบงาน 100% ไม่มีการทิ้งงานกลางคัน เพราะเราตั้งใจอย่างสุดความสามารถเพื่อส่งมอบงานคุณภาพและสวยงามตรงใจกับลูกค้าทุกท่าน

100% Work Completion design

32 Interior design ไม่เคยมีประวัติการทิ้งงาน อัตราการส่งมอบงาน 100% ไม่มีการทิ้งงานกลางคัน เพราะเราตั้งใจอย่างสุดความสามารถเพื่อส่งมอบงานคุณภาพและสวยงามตรงใจกับลูกค้าทุกท่าน

Best Technicial

มีทีมช่างที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี และผู้ควบคุมงานให้งานเป็นไปตามแบบและสเปคที่ถูกต้อง

Best Technicial

มีทีมช่างที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี และผู้ควบคุมงานให้งานเป็นไปตามแบบและสเปคที่ถูกต้อง

หากคุณกำลังอยากตกแต่งบ้าน

แล้วไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร?

คิดไม่ออก ไม่มีไอเดีย

32 Interior Design คือคำตอบของคุณ
เข้ามาอ่านรีวิวและรับชมผลงานล่าสุดของพวกเราได้เลย